Raport geologic de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic

Denumirea proiectului: Raport geologic de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic

Scurta descriere: AUDITECO GES a fost contractata de un important dezvoltator imobiliar global pentru a efectua investigatii detaliate privind calitatea mediului geologic pe o fosta platforma industriala localizata in municipiul Bucuresti, Romania.

Client: important dezvoltator imobiliar global

Localizare: Municipiul Bucuresti, Romania

Servicii oferite: investigatii de teren, raport geologic de investigare, studiu pedologic

AUDITECO GES a fost contractata de catre un important dezvoltator imobiliar global pentru a efectua investigatii detaliate privind calitatea mediului geologic pe o fosta platforma industriala localizata in municipiul Bucuresti, Romania. Investigatiile au fost solicitate de autoritatile locale pentru protectia mediului in conformitate cu prevederile legale, si au constituit o baza pentru evaluarea obligatiilor de mediu ulterioare si a unor posibile actiuni de remediere pe amplasament.

Amplasamentul a avut un istoric indelungat ca platforma industriala pentru productia de motoare industriale si era demolat la data investigatiilor. Se intentiona redezvoltarea treptata a amplasamentului. AUDITECO GES , impreuna cu un alt contractant strain, a coordonat executia forajelor mecanizate si a efectuat prelevarea probelor de sol si apa subterana, cu precadere in zonele hot-spot cunoscute sau potentiale. Au fost executate un numar total de 47 de foraje mecanizate din care au fost prelevate 121 de probe de sol si 22 de probe de apa subterana. Un studiu pedologic a fost de asemenea realizat si un numar de 14 probe de sol au fost prelevate pentru a fi analizate din punct de vedere pedologic.

Finalitatea lucrarii a inclus intocmirea unui raport geologic final de investigare si evaluare, cu interpretarea complexa a datelor din teren si recomandari privind efectuarea ulterioara a unei evaluari a riscului.