Raport geologic de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic

Raport geologic de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic

Denumirea proiectului: Raport geologic de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic

Scurta descriere: AUDITECO GES a fost contractata de un dezvoltator imobiliar local, cu activitati in partea centrala a Romaniei, pentru a efectua investigatii detaliate privind calitatea mediului geologic pe o fosta platforma industriala localizata in apropierea municipiului Brasov, Romania.

Client: dezvoltator imobiliar local

Localizare: Judetul Brasov, Romania

Servicii oferite: investigatii de teren, raport geologic de investigare

AUDITECO GES a fost contractata de catre un dezvoltator imobiliar local, cu activitati in partea centrala a Romaniei, pentru a efectua investigatii detaliate privind calitatea mediului geologic pe o fosta platforma industriala localizata in apropierea municipiului Brasov, Romania. Investigatiile au fost solicitate de autoritatile locale pentru protectia mediului in conformitate cu prevederile legale, si au constituit o baza pentru evaluarea obligatiilor de mediu ulterioare si a unor posibile actiuni de remediere pe amplasament.

Amplasamentul a avut un istoric indelungat ca platforma industriala chimica si era partial demolat la data investigatiilor. Se intentiona redezvoltarea treptata a amplasamentului. AUDITECO GES a coordonat executia forajelor mecanizate si a unor gropi de excavatie punctuale si a efectuat prelevarea probelor de sol si apa subterana, cu precadere in zonele hot-spot cunoscute sau potentiale.

Finalitatea lucrarii a inclus intocmirea unui raport geologic final de investigare si evaluare, cu interpretarea complexa a datelor din teren si recomandari privind efectuarea ulterioara a unei evaluari a riscului.