Proiect tehnic si lucrari de remediere

Denumirea proiectului: Proiect tehnic si lucrari de remediere

Scurta descriere: AUDITECO GES a fost contractata de catre Bluerose Ro Corporation SRL pentru servicii integrate de investigatii de teren, proiect tehnic si lucrari de remediere pe un fost amplasament industrial din partea de nord a municipiului Bucuresti, Romania.

Client: Bluerose Ro Corporation SRL

Localizare: Bucuresti, Romania

Servicii oferite: investigatii de teren, proiect tehnic, remedieri de sol, servicii privind tranzactionari

AUDITECO GES a fost contractata de Bluerose Ro Corporation, o companie de dezvoltare imobiliara care opereaza in Romania, pentru servicii integrate de investigatii de teren, proiect tehnic si lucrari de remediere pe un fost amplasament industrial localizat in partea de nord a municipiului Bucuresti, Romania. Amplasamentul a fost demolat partial, nu fusese activ timp de mai multi ani si exista intentia redezvoltarii amplasamentului ca ansamblu rezidential. Au fost agreate anterior cu autoritatile locale de mediu obligatii de mediu care includeau masuri de remediere in zonele de pe amplasament unde concentratiile de hidrocarburi petroliere depaseau pragurile de concentratii in vigoare, pentru un volum aproximativ de 2.000 m3 de pamant contaminat. AUDITECO GES a fost contractata pentru a intocmi un studiu de solutie si proiectul tehnic pentru lucrarile de remediere, precum si pentru a asigura asistenta la selectarea executantului lucrarilor si la implementarea proiectului de remediere.

Solutia tehnica aleasa a fost remedierea prin lucrarea pamantului, cu regim controlat de umectare si aerare. Pentru depozitarea si manipularea graduala a pamantului a fost proiectata si construita pe amplasament o platforma betonata temporara, prevazuta cu un sistem de colectare si filtrare a levigatului; platforma a fost operationala pentru o perioada de trei luni. Pe baza planului de prelevare si analize chimice implementat pe perioada operarii platformei, concentratiile medie de hidrocarburi de aproximativ 2.000 mg/kg au fost reduse treptat sub pragul de 500 mg/kg aplicabil folosintei viitoare a amplasamentului.

Finalitatea proiectului a presupus intocmirea unui raport cuprinzator privind lucrarile de remediere, precum si comunicarea rezultatelor catre autoritatea pentru protectia mediului pentru o inpectie finala a amplasamentului. O scrisoare finala de confirmare a indeplinirii obligatiilor de mediu a fost emisa de autoritatea pentru protectia mediului.