Cosmin Neniu

Consultant
Cosmin Neniu

Cosmin Neniu este Consultant in cadrul Departamentului Tehnic al companiei.

Cosmin a absolvit cursurile Facultății Ingineria Sistemelor Biotehnice, specializarea „Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologie”, din cadrul Universității Politehnica din București și urmează programul de studii universitare de master „Inginerie și Managementul în Protecția Mediului” din cadrul aceleași facultăți. Este fluent in limba engleza și are cunoștințe de limba franceză și spaniolă.

Cosmin are experiența în realizarea investigațiilor de mediu nivel I și II și elaborarea documentațiilor tehnice din domeniul gospodărirea apelor.

Cosmin a urmat cursuri de perfecționare in domeniile mediu, SSM, management de proiect (responsabil de mediu, evaluator al riscurilor SSM, manager de proiect).