Reglementari privind evaluarea poluarii mediului

Prin Ordinul de Ministru 756 din 1997 s-au introdus reglementari cu privire la evaluarea poluarii mediului. Mai exact, actul normativ a stabilit procedurile si normele tehnice privind identificarea prejudiciilor aduse mediului, pentru a determina responsabilitatile in remedierea acestora.

Printre altele, ordinul defineste notiunile de prag de alerta si prag de interventie pentru poluantii din apa, aer si sol. Daca unul sau mai multi poluanti depasesc concentratiile pragului de alerta, autoritatile competente de protectia mediului pot dispune ca titularul sau titularii activitatilor potential poluatoare sa efectueze o monitorizare suplimentara. In cazul in care se depasesc concentratiile pragului de interventie, autoritatile competente pot dispune executarea studiilor de evaluare a riscului, pot investiga efectele poluarii asupra mediului si pot impune reducerea poluarii, prin reducerea emisiilor de poluanti la nivelurile acceptate de legislatie.

Ordinul contine si reglementari cu privire la evaluarea poluarii apei, solului si aerului, in care se face referire la modalitatile de prelevare si analizare a probelor.

Ordinul are atasata o anexa in care sunt mentionate valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in soluri, precum si lista de poluanti ce vor fi raportati daca este depasita valoarea de prag.